Er zijn veel zaken die overwogen worden wanneer je nadenkt over een borstvergroting. Een van de overpeinzingen die regelmatig voorkomt, is wat de mogelijke nadelen kunnen zijn op het geven van borstvoeding nadat er een borstvergroting is gedaan. In dit blog geven we u hier wat meer informatie over aangezien dit een vraagstuk is wat veel vrouwen bezig houdt.

Type behandeling

Het type behandeling wat wordt uitgevoerd voor de borstvergroting is hierbij van grote invloed. Doorgaans zijn er drie soorten behandelingen die worden gebruikt bij een borstvergroting.

Transaxillaire insnijding

Bij de transaxillaire insnijding wordt er een snee gemaakt onder de oksel. Hiervandaan zal de chirurg dan het implantaat inbrengen. Doordat het litteken uiteindelijk onder de oksel zal zitten, is dit doorgaans minder goed zichtbaar. Dit is een reden waarom veel vrouwen kiezen voor de transaxilaire insnijding.

Inframammaire insnijding

In het geval van de inframammaire insnijding wordt de opening gemaakt aan de onderkant van de borst. Hierdoor wordt het litteken ten dele goed verborgen en daarom zijn er veel vrouwen die ook voor deze ingreep kiezen.

Periaureolaire insnijding

Ten slotte is er de periaureolaire insnijding. Hierbij maakt de chirurg een snee op de rand van de tepelhof. Het is vooral deze insnijding die problemen zou kunnen opleveren bij het geven van borstvoeding. De reden hiervoor is dat de implantaat een blokkade kan vormen van de doorgang naar de tepel van de moedermelk. Hierdoor kan het geven van de borst pijnlijker zijn dan wanneer er  bijvoorbeeld voor een van de twee andere insnijdingen wordt gekozen.

Meer informatie

Het is altijd van groot belang om goed geïnformeerd een dergelijke keuze te maken. Elke operatie brengt risico’s met zich mee, maar niet elke risico is voor iedereen even groot. Daarom is het erg belangrijk om een open en eerlijk gesprek te voeren met uw behandelaar zodat u op de hoogte bent van de risico’s die met de ingreep gepaard gaan.